تلفیقی از دف و تنبک شرقی و الکترونیک

ترجیجا با هدفون یا همون ای یِرفون گوش بدین و البته تا انتها

 

 

 

*شیلر یک گروه موسیقی آلمانیست که بارها در ایران کنسرت اجرا کرده است