نفس های آخرِ اردیبهشت است

و من با حال و هوایی که از عکس ها عاریه می گیرم

از بیرون ستاره ام

و از درون سیاهچاله ای که زندگی را

در مَکِشِ گردابش هضم می کند

 

97/2/24