آرزوهایمان زمانی بر باد رفتند، که آنها را به قاصدک ها سپردیم

و رویاهایمان هنگامی نقش بر آب شدند، که وقت بافتنشان در ابرها سیر کردیم

ما چه مردمی بودیم

به باد تکیه کردیم

و به سراب دل سپردیم!

 

97/3/5