۳۰ مطلب با موضوع «اشعار کلاسیک» ثبت شده است

رستگاران

 • ۳
 • نظرات [ ۶ ]

  قلم انگار فقط حالِ مرا می فهمد (غزل مرکب)

 • ۱
 • نظرات [ ۶ ]

  کاش می شد مبارکم باشد

 • ۴
 • نظرات [ ۹ ]

  پریِ بی پر و بال (برای دخترم صبا)

 • ۲
 • نظرات [ ۵ ]

  روزگار ساده

 • ۲
 • نظرات [ ۵ ]

  بُن بست

   

 • ۳
 • نظرات [ ۳ ]

  شاید زمانی دیگر

   

 • ۲
 • نظرات [ ۱ ]

  جشن بالماسکه

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  هَرَس

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  سرابِ ماهی ها

 • ۱
 • نظرات [ ۲ ]

  بهارِ پِراگ

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  غزل خداحافظی

 • ۱
 • نظرات [ ۲ ]

  بیزاری

 • ۱
 • نظرات [ ۲ ]

  رهایی

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  فرصتِ سوخته

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  هذیان

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  شبِ شرجی

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  تلخ

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  ماجرای من و تو

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  دریچه ی خاطر

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]