۲۰ مطلب با موضوع «اشعار کلاسیک» ثبت شده است

بهارِ پِراگ

 • ۰
 • نظرات [ ۰ ]

  غزل خداحافظی

 • ۱
 • نظرات [ ۱ ]

  بیزاری

 • ۱
 • نظرات [ ۲ ]

  رهایی

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  فرصتِ سوخته

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  هذیان

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  شبِ شرجی

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  تلخ

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  ماجرای من و تو

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  دریچه ی خاطر

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  گدازه های جنون

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  کاری کن

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  انقلابِ عشق (1984) (برداشتی از رمان 1984، شاهکار جرج اُرول)

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  فصلِ پرواز

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  سوسویِ عشق

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  وقتی دلت از عشق سهمِ کمتری دارد

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  بزن به عشق توسّل، چهارقل بس نیست

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  باغِ متروک

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  قمارِ خویشتن

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]

  رفتی غزل پژمرد

 • ۱
 • نظرات [ ۰ ]